Neurofeedback

Neurofeedback je cjelovit program koje se bazira na opservaciji i upravljanju moždanih valova (brainwave) te osnažuje mogućnosti koncentracije, pažnje, budnosti ali i relaksacije.

Desetljeća istraživanja ljudskih moždanih valova, načina na koji kako mozak radi i kako se može povećati njegova funkcionalnost sada je proizvelo veoma efikasne metode za jačanje snage mozga.

Radi se o metodi koja se u svijetu primjenjuje više od tridesetak godina, a u Hrvatskoj je još relativno nova. Ipak, polako se uvodi i kod nas, posebice u tretmanu hiperaktivnosti, impulsivnosti i poremećaja pažnje kod djece. Metoda se može koristiti i u tretmanu niza drugih teškoća ali i kod svih ljudi koji žele poboljšati svoje funkcioniranje.

Kako se provodi neurofeedback?

Neurofeedback može promijeniti život učenika, studenata, poslovnih ljudi, sportaša, djece sa poteškoćama učenja, koncentracije i pažnje (ADHD).

Potencijalni korisnici mogu imati koristi:

U učenju:

 • Povećati sposobnost učenja
 • Razviti fleksibilnost
 • Bolje usmjeravati i obraćati pažnju u razredu
 • Reducirati impulzivnost i hiperaktivnost
 • Ostati koncentriran na zadatak
 • Provoditi manje vremena u učenju

Neurofeedback i učenje

U sportu:

 • Oplemeniti svoju vještinu i izvedbu
 • Ostati koncentriran i kod pojave umora
 • Bolji fokus na izvedbu
 • Reducirati disciplinske probleme
 • Naučiti igrati brže
 • Eliminirati «glupe» pogreške
 • Reducirati stres
 • Smanjiti vanjske i unutrašnje distraktore (uzbuđenje, strah, buka…)

Pročitaj više o Neurofeedbacku u sportu

Na poslu:

 • Poboljšati koncentraciju i relaksaciju
 • Razviti bolje radne navike
 • Brže naučiti nove zadatke i materijale
 • Reducirati stres i asocirane zdravstvene probleme
 • Završiti zadatak na vrijeme
 • Poboljšati organizacijske vještine
 • Poboljšati točnost
 • Reducirati nasilje u radnoj sredini
 • Omogućiti otvaranje kanala komunikacije za bolje međuljudske odnose
 • Poboljšati sposobnost prodaje i poslovnih odnosa
 • Naučiti stvarno slušati druge

Pogledajte što korisnik vidi na ekranu u Neurofeedback tretmanu:
 


Pročitaj još:

      Neurofeeback - Početna

•      Kako se provodi Neurofeedback tretman

•      Neurofeedback i Učenje

•      Neurofeedback i Sport

•      Neurofeedback kao pomoć kod Anksioznosti

•      Neurofeedback kao pomoć kod Depresije

•      Neurofeedback kao pomoć kod ADHD

•      Neurofeedback kao pomoć kod Disharmoničnog razvoja i ASDs

Ili dogovori prvi informativni termin:

 

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789