O Meni

Draženka Šepić je psiholog po struci i vokaciji, klinički psiholog i psihoterapeut sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi Psidra.

Prije, poslije i u međuvremenu prošla je niz edukacija od kojih se može izdvojiti edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije, Schema terapije, EEG biofeedbacka (neurofeedback), Art terapije, neuropsihologijske rehabilitacije, Psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, Transakcione analize (TA-101), Kibernetike psihoterapije, EMDR (A), Mindfulnessa i druge.

Kao psiholog u vlastitoj privatnoj praksi do sada je imala priliku pomoći mnogim mladim ljudima kako bi poboljšali svoj rad u školi, u koncentraciji, pažnji, učenju, komunikaciji s vršnjacima.
Osim psihodijagnostike, savjetodavnog i psihoterapijskog rada sa djecom, odraslima i obiteljima, u radu koristi razne metode i tehnike s naglaskom na kognitivno bihevioralni pristup.

Posebnost u radu je uporaba neurofeedbacka u tretmanu ADHD-a i drugih teškoća u učenju, koncentraciji i pažnji ali i kod drugih teškoća iz kruga poremećaja raspoloženja (anksioznost, depresivnost) te u cilju prevladavanja stresa i podizanja kvalitete življenja kod sportaša, managera i za sve one koji žele postići bolju kontrolu nad svojim emocionalnim stanjima.

Do sada je održala i više predavanja i radionica, pretežito na temu neurofeedback-a i njegove primjene. 

Pored navedenog, provodi i profesionalnu orijentaciju i selekciju kao pomoć tvrtkama i pojedincima u odabiru karijere, odnosno kvalitetnog zaposlenika.

Član je HPK, HPD, HUBIKOT-a.

Ponosna je mama dvoje velike djece za koje kaže da je sa njima svaki dan novi izazov i prilika za učenje, uvijek novo reinterpretiranje svijeta kojeg zajedno istražujemo i oblikujemo.

Kontaktirajte me direktno ovdje: [email protected].

Ili mi se javite na kontakt formu:

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789