Pregledi i Psihodijagnostika

Psihodijagnostička obrada djece

Psihološka procjena, odnosno psihodijagnostička obrada moguća je od rane predškolske dobi djeteta pa nadalje te uključuje sveobuhvatno testiranje i uvid u njihovo psihomotoričko, kognitivno, socijalno i emocionalno funkcioniranje.

  • Uključuje: intervju s djetetom, intervju s roditeljima, opažanje ponašanja djeteta, testiranje inteligencijei/ili testiranje razvojnim skalama, procjenu emocionalnog i socijalnog razvoja upitnicima, ispitivanje ličnosti, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, po potrebi pisanje nalaza i mišljenja.

Također se provodi procjena ponašanja djeteta kod kojeg se sumnja na odstupanje u psihološkom razvoju uz predlaganje individualiziranog plana poticanja razvoja uz praćenje djeteta s utvrđenim odstupanjima te razgovor, psihoedukacija i savjetovanje roditelja.

Psihodijagnostička obrada za potrebe profesionalne orijentacije

Kod nas možete obaviti individualnu psihodijagnostičku obradu učenika sa poteškoćama u razvoju, na vlastiti zahtjev ili po preporuci Zavoda za zapošljavanje, a poradi odabira primjerenog nastavka školovanja.

 

 

Ponekad se dijete zbog svojih smetnji ne osjeća ugodno u grupnom radu, u situaciji pisanja u vremenskom ograničenju, ne može se koncentrirati, smeta mu buka ili prisustvo druge djece, anksiozno je ili ima komunikacijske smetnje pa ne može pokazati svoj puni potencijal.

  • Uključuje: intervju, testiranje inteligencije, tehnike za procjenu drugih kognitivnih funkcija, upitnike ličnosti po potrebi,  analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, nalaz, mišljenje i
    preporuke za daljnji rad.

Kada učenik, student ili već zaposlena osoba koja želi promjenu u svom životu, ne zna što ga zapravo zanima i u čemu je dobra i kada se u glavi roji tisuću pitanja o svojoj budućnosti, tada je dobro potražiti pomoć stručnjaka koji vas može usmjeriti u ona područja rada koja najbolje odgovaraju vašim intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesima.

Jako je važno odabrati odgovarajuće zanimanje, pronaći ono što nam paše kao osobi, što nam odgovara po sposobnostima i interesima, nešto u čemu ćemo se osjećati uspješno, sretno i ispunjeno.

Psihodijagnostička obrada kod odraslih

Provodi se na vlastiti zahtjev ili po uputi liječnika. Ponekad je osoba upućena od strane svog liječnika da obavi proširenu psihološku obradu radi procjene radne sposobnosti ili za potrebe procjene oblika daljnjeg liječenja ili liječnik procjenjuje da su uzroci zdravstvenih smetnji pretežito u psihološkoj domeni.

Svako suočavanje sa bolešću, posebicu onu kroničnog tijeka koja značajno utječe na cjelokupno funkcioniranje osobe, utječe i na psihičko zdravlje. Um i tijelo su povezani i neminovno je da je ono što pogađa naše tijelo, nešto što naš um obrađuje, osjeća, promišlja i interpretira. Često u tom procesu nastaju depresivni pomaci, anksioznost u odnosu na svoju budućnost, poteškoće spavanja, apetita ili druge smetnje.

Ne može se zanemariti ni djelovanje stresa na poslu kao i raznih oblika mobbinga ili drugih nasilnih ponašanja kojima smo izloženi, bilo na poslu bilo u svojoj bližoj ili široj okolini.

  • Uključuje: intervju, testiranje inteligencije, tehnike za procjenu drugih kognitivnih funkcija, upitnike ličnosti, upitnike za specifične psihopatološke poremećaje, projektivne i poluprojektivne tehnike, opažanje ponašanja, analizu, interpretaciju i integraciju rezultata, savjet, mišljenje i preporuke za daljnji rad.

Za sve psihodijagnostičke postupke raspolažemo potrebnim psihološkim instrumentarijom.

 

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789