Usluge

Psiholog privatne psihološke prakse Psidra može vam pomoći u razumijevanju vlastita ponašanja te rješavanju raznih psihičkih problema.

Prema dogovoru se može učiniti dijagnostička obrada (za potrebe škole, po uputi liječnika, psihijatra, na osobni zahtjev), neurofeedback tretman, savjetovanje, individualna ili obiteljska terapija, pomoć u učenju, pamćenju, socijalnim vještinama i mnoge druge usluge.

Posebnost u radu je Neurofeedback i Biofeedback u tretmanu teškoća u učenju, koncentraciji i pažnji, ADHD-u ali i kod drugih teškoća iz kruga poremećaja raspoloženja (anksioznost, depresivnost) te u cilju prevladavanja stresa i podizanja kvalitete življenja kod sportaša, managera i za sve one koji žele postići bolju kontrolu nad svojim emocionalnim stanjima.

U procesu psihološkog savjetovanja nastoji se osobu podučiti, usmjeriti, podržati ili ukratko - osnažiti u iznalaženju različitih odgovora ili prikladnijih načina u suočavanju sa teškoćama na koje nailazi i s kojima se teško sama nosi.

Dolje smo vam pripremili listu naših usluga kako bi se mogli bolje informirati:

Neurofeedback

Pročitajte više o Neurofeedback-u te kako njime možemo osnažiti mogućnost koncentracije, pažnje pa i relaksacije. Naučite kako kroz igru postići bolju kognitivnu i emocionalnu samoregulaciju.

Pročitaj više

PREGLEDI I PSIHODIJAGNOSTIKA

Obavljamo psihološku obradu, preglede i psihodijagnostičku procjenu kod djece i odraslih po osobnom zahtjevu, uputi liječnika, psihijatra, HZZ-a (prof. orijentacija), dijagnostike ADHD-a (T.O.V.A. test) i drugo po potrebi.

Pročitaj više

Djeca i roditelji

Obožavamo raditi s vašom djecom na putu od predškole pa kroz cijelo školsko doba, od učenja, čitanja i pisanja, kroz socijalizaciju i prilagodbu, odvajanje i snalaženje u svijetu oko njih.

Pročitaj više

Mladi i Tinejdžeri

Pomažemo mladima, tinejdžerima, a i njihovim roditeljima u lakšoj tranziciji u novu stranicu u njihovom životu.

Pročitaj više

Odrasli, Obitelj / Parovi

Pomažemo u rješavanju različitih problema, bilo u osobnom životu ili u radnom, obiteljskom, partnerskom okruženju, pretežno putem individualnih, ali i partnerskih tretmana.

Pročitaj više

Biofeedback

Pročitajte više o Biofeedbacku-u te kako njime možemo osnažiti mogućnost koncentracije, pažnje pa i relaksacije.

Pročitaj više

Online Savjetovanje

Niste u Rijeci ili samo želite imati pristup psihologu gdje god se nalazili? Javite nam se!

Pročitaj više

Tvrtke i Poslovni Ljudi

Svaka tvrtka koja drži do sebe, s vremena na vrijeme susreće se s potrebom zapošljavanja (i zadržavanja) radnika.

Pročitajte kako pomažemo u ovoj domeni (nećete se razočarati).

Pročitaj više

Medicina Rada

Psidra ima višegodišnje iskustvo u pružanju psiholoških usluga unutar medicine rada. Javite nam se!

Pročitaj više