ART terapija

ART terapija je oblik terapije koji koristi kreativno izražavanje kao sredstvo pomaganja pojedincima u poboljšanju svojeg mentalnog, emocionalnog i fizičkog blagostanja.

Uključuje korištenje različitih materijala, poput boje, olovke, kolaža, gline, markera… sa ciljem kreiranja vizualne reprezentacije koja može poslužiti kao alat za samoistraživanje i samoizražavanje.

ART terapija se može koristiti za rješavanje širokog spektra problema, uključujući anksioznost, depresiju, traumu, tugu i stres.

Često se koristi u kombinaciji s drugim oblicima terapije, kao što je kognitivno-bihevioralna terapija, kako bi se pojedincima pomoglo da istraže svoje osjećaje i emocije u sigurnom okruženju koje pruža podršku.

Jedno od ključnih načela ART terapije jest da proces stvaranja umjetnosti može biti terapeutski sam po sebi. To je zato što stvaranje umjetnosti može pružiti neverbalni odušak emocijama i može omogućiti pojedincima da se izraze na načine koje možda ne mogu učiniti samo riječima.

Osim toga, takva kreacija može pružiti opipljiv prikaz iskustava pojedinca, što može biti od pomoći u stjecanju uvida i razumijevanja njihovih misli i osjećaja.

Terapeut će raditi s osobama birajući odgovarajuće materijale i vodeći ih kroz proces izrade umjetnina, istovremeno pružajući emocionalnu podršku i ohrabrenje.

ART terapiju u Psidri provodi mag.art. Lea Labrović, polaznica Poslijediplomskog specijalističkog studija kreativne terapije – ART terapije i pod supervizijom.

Image by pixabay.com