Analiza radnog mjesta

Što je analiza radnog mjesta?

Analiza radnog mjesta strateški je dokument organizacije koji pomaže u fazama selekcije, ocjene rada i izrade jednostavne i sustavne organizacijske mape. Kao takva, ona nam daje odgovore na pitanja koji su glavni zadaci zaposlenika, kakvi su radni uvjeti i izlaže li se zbog njih zaposlenik dodatnim rizicima te koje osobine,  vještine i znanja treba imati zaposlenik da bi uspješno obavljao određenu funkciju.

 

 

Cilj izrade analize radnog mjesta jest napraviti živi dokument koji će biti na uvid svim zaposlenicima bez obzira na njihovu poziciju u organizaciji i kao takav bit će preispitivan i mijenjan onoliko koliko se uvjeti rada i zadaci određenog zaposlenika budu mijenjali. Na taj će način zaposlenici izmjenjivati svoju ulogu u organizaciji na način na koji će raditi najefikasnije i biti najisplativiji, a prilikom novih zapošljavanja imat ćemo profil osobe koju tražimo pa je veća vjerojatnost da ćemo odabrati najpogodnijeg kandidata.

Sam sadržaj analize radnog mjesta vrlo je fleksibilan te se razlikuje od organizacije do organizacije, ali suština je uvijek ista. Opis radnih zadataka uglavnom je prvo područje analize i treba biti fokusiran na svakodnevne aktivnosti od kojih svaka mora biti opisana u jednoj do maksimalno tri rečenice. Važno je da svojim sadržajem i jasnoćom ne daju mjesta dvosmislenom shvaćanju kako ne bi zbunjivale radnika i usporavale njegov rad i procjenu njegove radne uspješnosti.

Uglavnom se radi o kratkim rečenicama koje sadrže ništa više od glagola, objekta i eventualno svrhe. Zatim se opisuju sredstva s kojima se zaposlenik na tom radnom mjestu susreće (uredska oprema, alati, električni aparati, vozila…) i metode njegova rada. Naposljetku se piše najvažniji dio analize, a to su ključne točke rada. Ključne točke rada najviše pomažu pri selekcijskom postupku i pri ocjenjivanju radne uspješnosti.

Radi se o zadacima u kojima zaposlenik ne smije pogriješiti, o zadacima za koje on izravno odgovara i prema kojima će se mjeriti njegova uspješnost. Na temelju tih zadataka izrađuje se profil zaposlenika koji je najpogodniji za rad na određenom radnom mjestu i sadrži fizičke i psihološke karakteristike kojima je nužno pridati pažnju pri profesionalnoj selekciji.

Osim prethodno opisanih područja koja nam pomažu pri ocjenjivanju radne uspješnosti, potrebno je opisati i zahtjeve posla koji nam u profesionalnoj selekciji pomažu u pronalasku najpogodnijeg kandidata te omogućuju identifikaciju onih zaposlenika kojima je potrebno dodatno osposobljavanje ili posjeduju osobine na temelju kojih mogu napredovati.

Zahtjevi radnog mjesta ponekad se označavaju kraticom KSAO (eng. knowledge, skill, ability, other personal characteristics) koja podrazumijeva znanja, vještine, sposobnosti i ostale osobine koje su važne za obavljanje određenog posla.

Ugrubo, zahtjeve posla dijelimo na stručne i psihosocijalne. I dok se stručni odnose na potrebne kvalifikacije, stručna znanja i vještine te iskustvo i obrazovanje, psihosocijalni zahtjevi vrlo su delikatni za procjenu. Delikatnost ove teme javlja se iz dva razloga. Prvo, taj dio mora odraditi osoba koja je kvalificirana za psihologijsku procjenu, odnosno psiholog kojega neke organizacije nemaju pa nažalost nije rijetkost da to radi nestručna osoba i time nanese više štete nego koristi.

 

 

Drugi razlog zašto je ta tema delikatna jest činjenica da treba paziti da psihosocijalni zahtjevi ne omoguće diskriminaciju pri zapošljavanju. Diskriminacija se vrlo lako javlja ako precijenimo potrebu za određenom osobinom (npr. snaga kod specijalnih policajaca diskriminira slabije kandidate, najčešće žene) ili ako pridamo preveliku važnost određenom formalnom obrazovanju (npr. prihvaćanje molbi samo kvalificiranih konobara diskriminira iskusne kandidate bez formalnog obrazovanja za konobarsko zvanje).

Za kraj, važno je reći da je neovisna analiza radnog mjesta koju radi osoba „izvana“ dokazano najbolji alat za određivanje prioritetnih osobina i ponašanja na radnom mjestu. A kao takva pomaže odjelu ljudskih resursa da procjene kandidata, zaposle najpogodnijeg, ocijene njegovu radnu uspješnost, nagrade, dodatno educiraju i omoguće napredovanje svakom od svojih zaposlenika.

 

Pročitaj još:

      Tvrtke i Poslovni Ljudi - Početna

•      Proces selekcije i zašto samo razgovor za posao nije dovoljan

•      Ljudski Resursi (Human Resources)

•      Što je Proaktivna Odgovornost

•      Analiza Radnog Mjesta

•      Kako Motivirati Zaposlenike

•      Kako Nagraditi Zaposlenike

•      Uvjeti rada i preporuke za produktivnije i ugodnije radno mjesto

•      Asertivnost na Radnome Mjestu

•      Testiranje crta ličnosti u selekcijskom procesu

•      Godišnji odmor - kako planirati i kako kvalitetan odmor utječe na nas

•      Što su to profesionalne društvene mreže i kako mi mogu pomoći?

•      Što je šef bez moći i odakle mu moć?

Ili dogovori prvi informativni termin:

 

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789