Blog

Prezentacija na Konferenciji HUBIKOT-a

U organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije održana je u Zagrebu u  Hotelu Dubrovnik, 1. konferencija HUBIKOT -a s međunarodnim sudjelovanjem od 24.-26.9.2015.

U sklopu Simpozija 3 – Bihevioralno-kognitivni pristup u radu s djecom, prikazana je prezentacija:

“Primjena terapijskog paketa u radu s djecom sa specifičnim razvojnim teškoćama”


Draženka Šepić Labrović

Privatna psihološka praksa PSIDRA,

Rijeka, HrvatskaPrikaz obuhvaća primjenu terapijskog paketa tehnika i postupaka kod problema povezanih pretežito sa teškoćama pažnje i aktivnosti te drugih teškoća učenja djece ranije školske dobi, a koje bitno narušavaju svakodnevno funkcioniranje.

Ciljevi uključuju poboljšanje efikasnosti pažnje, koncentracije, kognitivnih vještina i kontrole ponašanja te povećanje razine zadovoljstva u školskom i obiteljskom funkcioniranju.

Paket uključuje tehniku neurofeedbacka, kognitivni trening, modifikaciju ponašanja te rad sa roditeljima. Rad je zamišljen kontinuirano tijekom školske godine kroz tjedne susrete sa djetetom i mjesečne sa roditeljima. Naglasak na pojedinim dijelovima paketa bazira se na prethodno prevedenim rezultatima testiranja kognitivnih funkcija djeteta, opažanja ponašanja i podacima iz intervjua sa roditeljima i djetetom.

Teškoće učenja obuhvaćaju šaroliku skupinu razvojnih smetnji i teškoća koje se najčešće otkrivaju polaskom u školu kada značajno utječu na školsko postignuće i socijalno emocionalnu prilagodbu.

Smatra se da su u podlozi teškoća učenja, pažnje i aktivnosti, problemi s učinkovitom obradom podataka, odnosno time kako djelotvorno različiti dijelovi mozga koordiniraju jedni s drugima. U tretmanu ADHD-a, ADD-a te raznih teškoća učenja i ponašanja, u novije se vrijeme koristi i metoda neurofeedbacka koja se u osnovi bazira na potkrepljivanju željene promjene u ponašanju sukladno ciljevima tretmana.

Kognitivni trening podrazumijeva uvježbavanje onih vještina koje su slabije razvijene, a ovdje su to najčešće radno pamćenje, psihomotoričke vještine, ustrajnost mentalnog napora.

KBT tretman kod navedenih teškoća, uvijek se individualno koncipira te u najkraćim crtama, u radu sa djetetom uključuje razvoj prilagođenijih obrazaca ponašanja, a sa roditeljima psihoedukaciju, savjetovanje i suport.

Kao rezultat višegodišnjeg iskustva rada s djecom,paket odabranih tehnika uz uključenost svih činioca tretmana, pokazao se veoma uspješnim u smislu ostvarenja ciljeva.

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789

   
⬇️ Imate li pitanje ili komentar? Pokrenite raspravu - odgovaram na sve komentare!

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.