Blog

Prezentacija na Konferenciji HUBIKOT-a

U organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije održana je u Zagrebu u Hotelu Dubrovnik, 1. konferencija HUBIKOT -a s međunarodnim sudjelovanjem od 24.-26.9.2015. u sklopu Simpozija 3 – Bihevioralno-kognitivni pristup u radu s djecom, prikazana je prezentacija:

“Primjena terapijskog paketa u radu s djecom sa specifičnim razvojnim teškoćama”

Prikaz obuhvaća primjenu terapijskog paketa tehnika i postupaka kod problema povezanih pretežito sa teškoćama pažnje i aktivnosti te drugih teškoća učenja djece ranije školske dobi, a koje bitno narušavaju svakodnevno funkcioniranje.

Ciljevi uključuju poboljšanje efikasnosti pažnje, koncentracije, kognitivnih vještina i kontrole ponašanja te povećanje razine zadovoljstva u školskom i obiteljskom funkcioniranju.

Više o paketu “Psidra” pričitajte ovdje.

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789

   
⬇️ Imate li pitanje ili komentar? Pokrenite raspravu - odgovaram na sve komentare!

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.