Kategorija: Novosti

AAPC16 – Neurofeedback kao alat za povećanje djetetove dobrobiti

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Kampus) od 29. rujna do 1. listopada u organizaciji
Odsjeka za psihologiju održan je međunarodni znanstveni skup pod naslovom 12th Alps-Adria
Psychology Conference (AAPC16).

Na skupu je prikazan rad pod naslovom ‘Neurofeecback kao alat za povećanje djetetove dobrobiti’ / ‘Neurofeedback as a tool for enhancing children’s well-being’.

U radu su prikazani temeljni princip rada neurofeedbak metode, mogućnosti njezine primjene, a kroz prikaz slučaja prezentirani su njezini konkretni učinci.

Pored njezinog temeljnog funkcioniranja, prikazne su mogućnosti primjene ove metode zajedno s nekim terapijskim tehnikama, kao što je kognitivno- bihevioralna, a sve sa ciljem definiranja mogućnosti ove metode u povećanju dobrobiti djece.

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.

Prezentacija na Konferenciji HUBIKOT-a

U organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno – kognitivne terapije održana je u Zagrebu u Hotelu Dubrovnik, 1. konferencija HUBIKOT -a s međunarodnim sudjelovanjem od 24.-26.9.2015. u sklopu Simpozija 3 – Bihevioralno-kognitivni pristup u radu s djecom, prikazana je prezentacija:

“Primjena terapijskog paketa u radu s djecom sa specifičnim razvojnim teškoćama”

Prikaz obuhvaća primjenu terapijskog paketa tehnika i postupaka kod problema povezanih pretežito sa teškoćama pažnje i aktivnosti te drugih teškoća učenja djece ranije školske dobi, a koje bitno narušavaju svakodnevno funkcioniranje.

Ciljevi uključuju poboljšanje efikasnosti pažnje, koncentracije, kognitivnih vještina i kontrole ponašanja te povećanje razine zadovoljstva u školskom i obiteljskom funkcioniranju.

Više o paketu “Psidra” pričitajte ovdje.

ZAKAŽI TERMIN !

ili nazovite 091 227 6789

   

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.

RIJEKA PSIHOLOGIJE 2015

U Tjednu psihologije od 16 do 22. 02. 2015. , održana je prezentacija – radionica Biofeedback metode u radu sa sportašima, od 15:00 – 16:00 h u prostoru – Bazeni Kantrida (konferencijska dvorana), Podkoludricu 2, Rijeka, pod naslovom:

“Biofeedback i sport: Imate li sve što je potrebno za pobjedu?”

Radionicu su pripremili Draženka Šepić Labrović, Matej Rukavina i Davor Jakšić:

Obuka sportaša danas sve više uključuje i mentalni trening. Koristeći se računalnom tehnologijom, Biofeedback metoda kao dio tog treninga, omogućuje trenerima i sportašima da konkretno vide kako tijelo i um reagiraju na emocije i stres.

Misli i emocije dovode do promjena u fiziološkim reakcijama organizma, a te je promjene moguće mjeriti i naučiti kontrolirati u cilju poboljšanja sportske izvedbe.

Misao je akcija, a sportaš koji bolje upravlja stresom, u prednosti je pred svojim konkurentom!

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.

Rijeka Psihologije: 18 – 24.02.2013.

Dan otvorenih vrata: 23. 02. 2013. od 10 do 13

Primijetili ste da je vaše dijete stalno u pokretu, da često «istrčava» s odgovorima, da ima problema sa koncentracijom i pažnjom, da zaboravlja zadaće, da često izgleda «odsutno»…

Ukratko, čini vam se da mozak vašeg djeteta radi malo drugačije od ostalih i želite mu pomoći, a ne znate kako. Savjeti koje dobijete u vrtiću ili školi nisu dovoljni.

Možda je cjeloviti psihološki pristup uz primjenu neurofeedbacka, metoda izbora koju tražite.

Neurofeedback je metoda praćenja električnih valova mozga, učenja njihove samoregulacije sa ciljem promjene u ponašanju, odnosno, poboljšanja pažnje i koncentracije.

Mozak se «trenira» da poboljša vlastito funkcioniranje putem pristupačnog računalnog sučelja.

Posjetioci će moći vidjeti kako to izgleda, saznati pojedinosti vezane uz neurofeedback te ostale metode i način rada u privatnoj psihološkoj praksi Psidra.

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.

Predavanje o neurofeedbacku na 2. studentskom kongresu neuroznanosti – NeuRi 2012.

Od 27. do 29. travnja 2012. godine u organizaciji FOSS MedRi – Fakultetskog odbora svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci, održan je 2. studentski kongres neuroznanosti -NeuRi 2012.

Bila je to izvrsna prilika za studente, stručnjake i sve zainteresirane za ljudski mozak, da aktivno sudjeluju, druže se i usput ponešto nauče o nekim novim dostignućima, istraživanjima, tajnovitim zbivanjima ljudskoga mozga.

Ponosna sam što sam bila pozvana da održim jedno od plenarnih predavanja sa temom Tajne neurofeedbacka.

Sigurna sam da mozak krije još toliko puno tajni da budućnost i dugovječnost  uspješnih kongresa neuroznanosti nije nimalo upitna.

Baš je bilo dobro.

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.

Održano predavanje o neurofeedbacku

U organizaciji Zavoda za psihologiju KBC Rijeka, 16. 10. 2012. g. održano je predavanje sa temom neurofeedbacka.

Prisustvovalo je petnaestak psihologa i zaposlenika KBC-a koji su pokazali izniman interes za ovu tematiku i mogućnosti terapeutske uporabe neurofeedbacka u radu sa djecom i odraslima.

Zahvaljujem kolegicama i veselim se daljnjoj uspješnoj suradnji.

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.