Blog

AAPC16 – Neurofeedback kao alat za povećanje djetetove dobrobiti

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Kampus) od 29. rujna do 1. listopada u organizaciji
Odsjeka za psihologiju održan je međunarodni znanstveni skup pod naslovom 12th Alps-Adria
Psychology Conference (AAPC16).

Na skupu je prikazan rad pod naslovom ‘Neurofeecback kao alat za povećanje djetetove dobrobiti’ / ‘Neurofeedback as a tool for enhancing children’s well-being’.

U radu su prikazani temeljni princip rada neurofeedbak metode, mogućnosti njezine primjene, a kroz prikaz slučaja prezentirani su njezini konkretni učinci.

Pored njezinog temeljnog funkcioniranja, prikazne su mogućnosti primjene ove metode zajedno s nekim terapijskim tehnikama, kao što je kognitivno- bihevioralna, a sve sa ciljem definiranja mogućnosti ove metode u povećanju dobrobiti djece.

⬇️ Imate li pitanje ili komentar? Pokrenite raspravu - odgovaram na sve komentare!

Psiholog po struci i vokaciji, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom i odraslima. Kao psiholog u medicini rada, radila je u Domu zdravlja u Opatiji i Rijeci, a zatim i kod privatnih ordinacija medicine rada. Od 2008. godine radi u svojoj Privatnoj psihološkoj praksi PSIDRA.